catawbas کودکان تحقیقات رادیکال بلوغ زودرس

catawbas: کودکان تحقیقات رادیکال بلوغ زودرس تاثیر گذار خبر علم و تکنولوژی

گت بلاگز سیاسی اوضاع ۳ نظرسنجی معتبر انتخابات، قهرمان مناظره از نظر تهرانی ها

برداشت غلط از سخنان رهبرانقلاب روز گذشته رهبرانقلاب در دیدار با کارگران سخنان مهمی راجع به انتخابات پیشرو مطرح کردند که مخاطب شان، هم مردم بودند و هم نامزدها

برداشت غلط از سخنان رهبرانقلاب
روز گذشته رهبرانقلاب در دیدار با کارگران سخنان مهمی راجع به انتخابات پیشرو مطرح کردند که مخاطب شان، هم مردم بودند و هم نامزدها و هم مسئولین برگزار کننده انتخابات.

اما راجع به نامزدها ۲ شاخص را مطرح کردند. یکی اینکه طرفدار محرومین باشد. دوم اینکه اهل مدیریت جهادی و انقلابی باشد و البته تصریح کردند نامزدهای انتخاباتی این شعارها را مطرح کنند و بین خود و خدایشان عهد ببندد که اگر رای آوردند بدهید شعارهای پایبند باشند.

از دیروز بعضی تلاش کردند این شاخص ها را انحصار خود کنند و نشان دهند که شاخص طرح شده است از سوی رهبرانقلاب به نامزد مورد نظر آنها نزدیک تر هست. به عنوان نمونه طرفداران رئیسی گفتند محرومیت زدایی به ما می خورد و طرفداران قالیباف خطاب مدیریت جهادی را خودشان دانستند.

اوضاع ۳ نظرسنجی معتبر انتخابات، قهرمان مناظره از نظر تهرانی ها

اما به نظر می رسد این تلقی غلطی از سخنان رهبرانقلاب است و چنین برداشت هایی آسیب جدی به جایگاه رهبری هست. رهبری تاکید کردند که نامزدها مورد نیاز است چنین شعارهایی را مطرح کنند. هرکس این شعارها را مطرح کند شاخص مدنظر رهبری را خواهد داشت. چه روحانی و چه قالیباف و رئیسی و غیره.

مقایسه چند نظرسنجی رسمی

عبارات مهم : نامزدهای انتخاباتی – نامزد نهایی
سه نهاد معتبر کشور بعد از نخستین مناظره نظرسنجی داشتند که نتیجه های آن بدهید شرح است:

نظرسنجی نهاد اول؛
روحانی ۲۸ درصد – قالیباف ۲۶ درصد- رئیسی ۱۵ درصد- جهانگیری ۷ درصد- آرای میرسلیم و هاشمی طبا زیر ۳ درصد

نظرسنجی دوم؛
روحانی ۳۷ درصد- قالیباف ۳۰ درصد – رئیسی ۱۱ درصد- جهانگیری ۴ درصد- میرسلیم و هاشمی طبا هرکدام دو درصد

برداشت غلط از سخنان رهبرانقلاب روز گذشته رهبرانقلاب در دیدار با کارگران سخنان مهمی راجع به انتخابات پیشرو مطرح کردند که مخاطب شان، هم مردم بودند و هم نامزدها

نظرسنجی سوم؛
روحانی ۳۸ درصد- قالیباف ۲۸ درصد- رئیسی ۱۲ درصد- جهانگیری ۵ درصد- میرسلیم و هاشمی طبا هرکدام ۲ درصد

وضعیت تهرانی ها بعد از مناظره
بعد از نخستین مناظره یک نهاد معتبر راجع به اوضاع تهرانی ها، نظرسنجی زیر را منتشر کرد؛
۶۰ درصد مردم مناظره را دیده بودند
۴۰ درصد نیز ندیده بودند
۴۰ درصد به نامزد اصلاح طلب رای می دهند و ۲۵ درصد به نامزد اصولگرا و بقیه نیز هنوز تصمیم نگرفتند

تهرانی ها پیروز مناظره را اینطور ارزیابی کردند؛
۲۹ درصد جهانگیری . ۲۷ درصد روحانی و ۲۱ درصد قالیباف و ۱۱ درصد رئیسی و ۷ درصد میرسلیم و ۵ درصد هم هاشمی طبا

کسانی که در انتخابات شرکت می کنند بدهید ترتیب رای می دهند
۴۲ درصد روحانی، ۲۸ درصد قالیباف، ۱۰ درصد جهانگیری، ۱۶ درصد رئیسی، ۳ درصد میرسلیم و یک درصد نیز هاشمی طبا

مقایسه جان فداهای هر ستاد
جانفدا کسی است که با انگیزه غیرمادی و غیرزمینی و با تعصب و پرانرژی جهت نامزد مورد علاقه اش تبلیغ می کند. پیروزی هر نامزدی در گروی کمیت و کیفیت عملکرد این جانفداهاست.

جانفداها فقط خودشان رای نمی دهند. دهها رای هم با تبلیغات گسترده ارزش جذب می کنند.

اوضاع ۳ نظرسنجی معتبر انتخابات، قهرمان مناظره از نظر تهرانی ها

هرنامزدی کم و زیاد جانفدا دارد که مقایسه آنها از جهت ترکیب اعتقادی-سیاسی فعالان انتخاباتی اهمیت دارد.

اگر روحانی و جهانگیری را یکی فرض کنیم، جانفدای ایندو یکی اند. کسانی که جهت روحانی کار می کنند بعد از مناظره جهت جهانگیری هم فعال شدند.

ویژگی بارز این گروه چیست؟ این افراد زیاد در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … مثل توئیتر و خبر رسان تلگرام فعال اند و کمتر بروز و ظهور خیابانی دارند. اعتدالی ها و عاملان خودشان جانفدا ندارند و از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و طرفداران خاتمی استفاده می کنند.

این افراد انگیزه ارزش جهت روحانی و جهانگیری متعصبانه است ولی انگیزه ۱۰۰ درصدی هم ندارند. علتش نیز روشن هست. جهانگیری و روحانی را نامزد آرمانی ارزش نمی دانند. از سرناچاری و جهت رای نیاوردن طیف برابر فعال شدند.

برداشت غلط از سخنان رهبرانقلاب روز گذشته رهبرانقلاب در دیدار با کارگران سخنان مهمی راجع به انتخابات پیشرو مطرح کردند که مخاطب شان، هم مردم بودند و هم نامزدها

اگر بخواهیم یک مصداق از سرشبکه های جانفدایی جهت روحانی را نام ببریم به جلائی پور و عبدی می رسیم.

دسته دوم جان فداهای رئیسی هستند. این افراد را جمعیتی از طرفداران سابق احمدی نژاد و طرفداران جلیلی و پایداری ها تشکیل می دهند. هم در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … اند و هم مورد نیاز باشد کف خیابان. این گروه کاملا متعصب هستند و ۱۰۰ درصد هم پای این نامزد آمدند.

نماد سرشبکه ای از جانفداهای رئیسی جلیلی و پناهیان است.

اگر بخواهیم مقایسه ای راحت بین جانفداهای روحانی با رئیسی داشته باشیم باید گفت زیاد طرفداران ایندو نامزد متعصب اند ولی با یک تفاوت؛ جانفداهای روحانی بجهت عددی زیاد ولی به جهت تعصب ضعیف ترند چون نامزد نهایی ارزش روحانی نیست. ولی طرفداران رئیسی اگرچه کمترند ولی رای ایجابی ارزش به رئیسی نیرومند تر از رای سلبی به روحانی است.
دسته سوم طرفداران قالیباف هستند. تعداد جانفداهای قالیباف از دو دسته دیگر کمترند. این دسته در رای سلبی به روحانی نیرومند هستند. ولی در رای ایجابی زیاد از شخص معطوف به عملکردند و معتقند نیاز کشور مدیریت جهادی هست. هرکس در مدیریت جهادی نیرومند ترست باید بیاید.

اوضاع ۳ نظرسنجی معتبر انتخابات، قهرمان مناظره از نظر تهرانی ها

نماد سرشبکه ای جانفداهای قالیباف قاسمیان هست. قاسمیان و تعدادی از گروه های جهادی نمونه ای از جانفداهای طرفدار قالیبافند.

یک تفاوت عمده میان جانفداهای قالیباف با رئیسی این است که طرفدارن رئیسی شخص محورند و طرفدارهای قالیباف کارکرد محور. روشن است که این تفاوت هیچ برتری نسبت به دیگری ندارد و هرکدام شاخصه های خودشان را دارند.

ما ۴ درصدی ها
از روز گذشته عده ای راه افتادند که ما ۴ درصدی هستیم چون پولدار و سرمایه داریم.

یک نفر توئیت خوبی زده بود که شعار قالیباف را در یک خط توضیح می داد؛ هر فرزند پولداری ۴ درصدی نیست ولی هر مستضعف و یا طبقه متوسطی حتما ۹۶ درصدی است.

واژه های کلیدی: نامزدهای انتخاباتی | نامزد نهایی | طرفداران | جهانگیری | نامزدی | مدیریت | قالیباف | تلگرام

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz