catawbas کودکان تحقیقات رادیکال بلوغ زودرس

catawbas: کودکان تحقیقات رادیکال بلوغ زودرس تاثیر گذار خبر علم و تکنولوژی

گت بلاگز اخبار پزشکی کنترل سلول های قلب از راه دور

محققان دانشگاه کالیفرنیا به روشی دست یافتند که سرعت رشد سلول های قلبی را در محیط آزمایشگاهی با استفاده از شدت باریکه نور عوض کردن می دهد. 

کنترل سلول های قلب از راه دور

کنترل سلول های قلب از راه دور

عبارات مهم : پزشکی

محققان دانشگاه کالیفرنیا به روشی دست یافتند که سرعت رشد سلول های قلبی را در محیط آزمایشگاهی با استفاده از شدت باریکه نور عوض کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این روش سلول های قلب روی بستر گرافین رشد می کنند. این ماده نور را به جریان الکتریسیته تبدیل می کند. محققان با تاباندن نور و عوض کردن شدت آن به سلول هایی که روی لایه گرافینی قرار دارند، می توانند سرعت رشد سلول ها را زیاد کردن یا کم کردن دهند.

این روش نسبت به بستر شیشه ای یا پلاستیکی ظروف آزمایشگاهی که در حال حاضر استفاده می شود، بسیار واقعی تر هست؛ چراکه اندامی مانند قلب و مغز رسانای الکتریسیته هستند و گرافین شبیه سازی دقیقی با اندام طبیعی بدن دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد سلول های بدن روی گرافین رشد بهتری دارند.

کنترل سلول های قلب از راه دور

محققان با استفاده از این روش فعالیت قلبی جنین ماهی زبرا را با استفاده از شدت باریکه نور کنترل کردند. از طرفی آنچه محققان را شگفت زده کرده هست، سمی نبودن این ماده در محیط بدن موجودات زنده است.

این روش می تواند در برنامه های کاربردی بالینی و تحقیقاتی مختلفی از جمله آزمایش داروهای متفاوت در سیستم های بیولوژیکی، ساخت داروهای دقیق تر با عوارض جانبی کمتر و ساخت تجهیزات پزشکی دقیق تر و مجهز به کنترل کننده نور مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این مطالعه در نشریه Science Advances انتشار یافته است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا به روشی دست یافتند که سرعت رشد سلول های قلبی را در محیط آزمایشگاهی با استفاده از شدت باریکه نور عوض کردن می دهد. 

واژه های کلیدی: پزشکی | کنترل | محققان | مطالعه | استفاده | الکتریسیته | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz